Комисия по интелектуална собственост

Състав

Председател на КИС
Stefanov_1886.png
проф. д-р инж. Стефан Стефанов
Зам. председател на КИС
II_1845.jpg
проф. дтн инж. Иво Илиев
Член на КИС
Galabova_868.jpg
доц. д-р инж. Лидия Гълъбова
Член на КИС
vladimir_poulkov_2269_2269.jpg
проф. дтн инж. Владимир Пулков
Член на КИС
Rossi_M_2_19070.JPG
маг. ик. Росица Милошева
Секретар на КИС
Picture_Mladen_Mladenov_140129_19523.JPG
гл. ас. д-р Младен Младенов